Collecten op zondag

Collecten op zondag
Op deze pagina leest u waar de collecten deze maand voor bestemd zijn en wat de opbrengsten van de voorgaande maand zijn

COLLECTEROOSTER LUKASKERK NOVEMBER 2023
5 Wijkdiaconie pioniersplekken
12 Kerk in Actie Werelddiaconaat wijkgemeente
19 Wijkdiaconie wijkgemeente
26 Naar Lutherse Kerk  

Pioniersplekken
De Protestantse Kerk Den Haag zet in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn; voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. In onze stad zijn op dit moment zes pioniersplekken van de Protestantse Kerk Den Haag actief. Meer op: ProtestantseKerkDenHaag/haagspionieren.nl
KiA Werelddiaconaat - Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenlibanon


Opbrengesen vorige maand

1 oktober  PKN Kerk en Israel          €  47,70
 8 oktober  PKN Missionaire werk   €  43,45
15 oktober Kerk in Actie Zending      (Jeannet Bierman)                        €  75,75
22 oktober Eigen Wijkgemeente    €  66.90
 
terug