vrijdag 15 april 2022

Goede Vrijdag

Datum: 
 vrijdag 15 april 2022
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Lukaskerk

Goede Vrijdag

We komen binnen met het zingen van “Blijf bij mij….”
 
Inleiding: waar zijn we .

Lezing: Lucas 22 : 39 tot en met 45 a- Willibrord vertaling

Beeld - Gethsémané “Doodsangst” (Michael o'Brien)

Lied: Psalm 23 vrij uit ‘Zangen van Zoeken en zien’ 374

Tekst: “Doodsangst en de engel van vertrouwen”

Lied:  ZZZ 368 “Sterker dan angst is de liefde, “ naar Psalm 34

Lezing: Lucas 22: 39,40 en 45-48 Willibrordvertaling

Beeld:  “Teleurstelling en verraad” Licht in donker? Pieter van den Broeke

Lied: “Zend ons een engel in de nacht” Liedboek 259: 1 en 2

Tekst: Teleurstelling , verraad en is er dan nog een weg?

Lied: ZZZ 315 “Wie niet de schaduw kent”

Tekst: beeld 3 Fresco van de vrouwen onder het kruis,
(Fra Angelico, Florence)
Lezing:  Lukas 23 44-46 Willibrord vertaling, stilte

De Paaskaars wordt gedoofd.... en het licht gaat uit, stilte Stilte

Beeld 4: fresco van de vrouwen onder het kruis (uitsnede)

Lezing: Lucas 23: 46-56 

Tekst: Over troost

We horen: “The deer's cry” van Arvo Pärt

Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left, Christ when I lie down, Christ when I sit down, Christ when I arise,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of everyone who speaks of me,
Christ in every eye that sees me,
Christ in every ear that hears me, Christ with me.

Gedicht: “Dodenlied “

In stilte verlaten we de kerk
 

terug