Diaconie

Diaconie
Diaconie Lukaskerk
Diaconaat is erop gericht de gemeente te laten functioneren als dienende gemeenschap.
Diakenen staan naast mensen met problemen,binnen of buiten de kerk.
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernbegrippen. Barmhartigheid betekent mee leven met anderen.
Bij gerechtigheid gaat het erom ook iets aan de oorzaak van het kwaad te doen.
Het werk van de diakenen is vooral zichtbaar in de zondagse eredienst: bij de collecte afkondiging en het inzamelen van de gaven, bij de avondmaalsviering en de voorbeden.
Zeker in de Lukaskerk is er een grote betrokkenheid op de buurt. In de commissie Buurt en Lukaskerk zijn 2 diakenen vertegenwoordigd.

Diakenen zijn niet alleen uitvoerders, maar zullen vooral gemeenteleden actief bij de projecten betrekken. 
Veel werk wordt ondersteund door de diaconaal werker en een groot aantal vrijwilligers.
De diaconie bestaat uit:

Fokke Brouwer
Karin Astrid Siegmann
Kees Ton, 
Robert Udilwa, 
Waltraut Stroh 

De Diaconaal Werker, Esther Israel, woont de diaconievergaderingen bij
terug