De Lukaskerk kijkt vooruit: 2022-2025

De Lukaskerk kijkt vooruit: 2022-2025
In de afgelopen jaren sprak de kerkenraad intensief met de gemeente en met elkaar over een herijking van ons laatste visiestuk uit 2018. We bogen ons over de vraag wat voor gemeente we kunnen zijn als Lukaskerk geworteld in de Schilderswijk, in samenhang met de actuele visie en financiële middelen van de Protestantse Kerk in Den Haag.

We ontdekten met elkaar dat we de ingeslagen weg willen voortzetten. De vieringen en veel activiteiten zijn vertrouwd en waardevol. Organisch stopt er soms iets, denk aan nieuwe vrienden en de maaltijd voor de buurt. De Groene Lukaskerk, project Luisterkracht (met Stichting Stad en Kerk) en samen koken, eten en ontmoeten zijn nieuwe activiteiten. Met dank aan de initiatiefnemers. We hebben daarom ons visiestuk uit 2018 geactualiseerd en benoemen hierin drie ambities.

Lees hier de visie van de Lukaskerk 2022-2025
 
terug