Lukaskerk - kerk in de buurt

Lukaskerk - kerk in de buurt
De Lukaskerk - Kerk zijn: alle dagen van de week
De Lukaskerk staat aan de rand van de Schilderswijk aan het Om en Bij 2. In 1985 is een kerkplek gecreëerd met meerdere gebruiksmogelijkheden. Er groeide een gemeenschap van en voor de buurt. Iedereen telt mee, en zo sluit de Lukaskerk aan bij de oude volkskerkgedachte. Daarbij hoort een brede doelgroep door de week en op zondagochtend.
lees meer »
 
Diaconie

Diaconie
Diaconie Lukaskerk
Diaconaat is erop gericht de gemeente te laten functioneren als dienende gemeenschap. Diakenen staan naast mensen met problemen,binnen of buiten de kerk. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernbegrippen. Barmhartigheid betekent mee leven met anderen. Bij gerechtigheid gaat het erom ook iets aan de oorzaak van het kwaad te doen.
lees meer »
 
Buurt en Lukas

Buurt en Lukas
Buurt en Lukas
Buurt en Lukaskerk omvat het diaconale werk dat vanuit de Lukaskerk aan de rand van de Schilderswijk wordt gedaan. De diaconaal werker van Stek en de vrijwilligers uit de kerk en de buurt ontplooien hier activiteiten die bijdragen aan het verbinden, versterken, bezielen en beschermen van mensen. In de Lukaskerk noemen we dat "werken aan samen leven in vrede".
lees meer »
 
De kerkenraad De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit voorganger, ouderlingen, diakenen en adviseurs, Onze diaconaal werker is adviseur
 
 
Financieel meedoen?

Financieel meedoen?
Financieel meedoen bij de Lukaskerk?
Er zijn verschillende manieren om financieel betrokken te zijn bij de Lukaskerk. Er zijn de jaarlijkse financiele acties (kerkbalans, najaarsactie, eindejaarscollecte), maar u kunt ook een gift over maken op de rekeningnummers hierna vermeld. Er zijn verschillende acties waarbij we proberen om geld in te zamelen voor het werk van de Lukaskerk.
 
lees meer »