Allerzielen en Allerheiligen

Allerzielen en Allerheiligen
 Op 1 en 2 november is het allerheiligen en allerzielen. Vanouds het moment waarop de kerk haar geliefde doden herdenkt en de verbondenheid viert van Gods blijvende trouw aan levenden en doden. Op woensdag 2 november is de Lukaskerk van 15 tot 18 uur open voor mensen uit kerk en buurt om in stilte een kaars aan te steken. Zondag 6 november gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en noemen we hun namen. Als u in deze viering ook graag de naam genoemd wil hebben van een dierbare die afgelopen jaar is overleden, dan kunt u die naam (en doopnaam, en datum geboorte en overlijden) deze week doorgeven aan ds Jannet.  Na het noemen van de namen is er de mogelijkheid om in stilte geliefden te herdenken die eerder zijn overleden en voor hen een kaars aan te steken.
terug