Vieren in de Lukaskerk

Vieren in coronatijd
Vieren in de Lukaskerk
We houden op zondagmorgen om 10.15 uur de lofzang gaande en vieren en zenden uit via kerkomroep.nl
Helaas kunt u de komende tijd niet meer zomaar binnenlopen om de kerkdienst bij te wonen. 
15 mensen kunnen zich via de mail aanmelden aanmeldenvieringlukas@hotmail.com.
Als er kinderen zijn, is er voor hen kindernevendienst. 


Op zondagmorgen wordt er gevierd in de Lukaskerk. Op een enkeling na komen de kerkgangers niet meer uit de wijk. Bezoekers worden aangetrokken door het informele karakter van de diensten waar wel indringende woorden gesproken en gezongen worden. Tijdens de viering zingen we liederen van Oosterhuis, uit Taizé en het nieuwe liedboek. Bij bijzondere vieringen is er een projectkoor samengesteld uit gemeenteleden van de zondag en door de week. Als er kinderen zijn is er kindernevendienst, waar soms ook geoefend wordt met Godly Play, een andere manier van bijbelverhalen vertellen. De tieners uit de Lukaskerk en de Lutherse Kerk komen op afspraak bij elkaar.

 
terug