Nieuwjaarsochtend vanuit de Lutherse Kerk Nieuwjaarsochtend vanuit de Lutherse Kerk
Deelt u uw gaven ook online door een bedrag over te maken!   De eerste collecte is voor het orgelfonds  Het Orgelfonds wordt onder andere gebruikt voor onderhoud en restauratie van ons Bätzorgel. Elke zondag wordt het orgel bespeeld. Weer zingen we maar met vier mensen. Gelukkig begeleid door het orgel en genieten we nog meer van het orgelspel in de diensten. Onderhoud van dit prachtige instrument is van groot belang. Daarom vragen wij uw bijdrage. Diaconie ELG ’s-Gravenhage, IBAN: NL91 INGB 0000037958   De tweede collecte is voor onderhoud gebouwen Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van kerkrentmeesters. Ev.Luth. Gem. ’s-Gravenhage
  •  
terug