Palmpasen Palmpasen

Op Palmzondag kwamen de kinderen uit de Lukaskerk en de lutherse gemeente samen om Palmpasenstokken te maken. Ze liepen vervolgens in optocht van de Lukaskerk (waar de stokken versierd werden) naar de Lutherse kerk, waar ze met muziek onthaald werden. Wat een vrolijke optocht! Bekijk hier het filmpje en een aantal foto's. 
lees meer »
 
Gebed voor het klimaat Gebed voor het klimaat

De initiatiefnemers van GroenGelovig organiseren op zondagmiddag 14 maart een online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee sluiten ze aan bij het klimaatalarm, een actie van tientallen organisaties om aandacht te vragen voor de urgente klimaatproblemen.

De bijeenkomst start even na 15:00 uur, nadat veel kerken in het land de kerkklokken hebben laten luiden als bijdrage aan het klimaatalarm.

Tijdens de gebedsdienst zullen vier mensen die direct te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering een getuigenis geven en een gebed uitspreken. De landelijke online gebedsbijeenkomst wordt geleid door vertegenwoordigers van Micha Nederland, A Rocha Nederland, GroeneKerken en de werkgroep Laudato Si. Zij schreven onderstaand klimaatgebed, dat tijdens deze bijeenkomst wordt gebeden en ook geschikt is om te gebruiken op biddag.

De gebedsbijeenkomst kan via YouTube bijgewoond worden. De link naar de online bijeenkomst staat op 14 maart op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.

Groengelovig is een initiatief van A Rocha Nederland, Micha Nederland, GroeneKerken, werkgroep Laudato Si, CGMV, ChristenUnie, Evangelische Omroep, Kerk in Actie en Tearfund. 

 

Klimaatgebed

Schepper God, 
U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Barmhartige God,

U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.

Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot. 
Het klimaat verandert, uw dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.

God, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons.

Liefdevolle God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

Eeuwige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is. 
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,

waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.

Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken
Amen


 
 
Solidariteitsproject Congo in de 40-dagentijd

Solidariteitsproject Congo in de 40-dagentijd
Als teken van solidariteit ondersteunen we in de 40-dagentijd vanuit de Lukaskerk de diaconie van de protestantse Regenboogkerk in Lubumbashi/Congo. Zij willen een klein bak-project beginnen om inkomsten te genereren. Van de winst kunnen ze een aantal kwetsbare gemeenteleden ondersteunen, weduwen met kinderen en zonder inkomen, kinderen die hun ouders verloren hebben en gezinnen die hen opvangen. Uitkeringen of andere overheidssteun is er niet en corona heeft de situatie alleen maar verergerd.
Ons streefbedrag is 500 euro. Wilt u mee helpen?
U kunt een gift overmaken naar de diaconie NL41INGB0000600100, tnv diaconie Lukaskerk, ovv solidariteitsproject Congo.
 
meditatieve wandeling

meditatieve wandeling
Op 21 maart 2021 biedt de Lukaskerk samen met de Lutherse kerk de mogelijkheid voor een verwonderwandeling in het Westduinpark. Het doel van deze wandeling is om, op een veilige afstand buiten, iemand te ontmoeten door samen een wandeling te maken van twee kilometer door de duinenen je te laten inspireren door de ontluikende natuur. In het routeboekje is er aandacht voor het stellen van vragen en gebedsmomenten. Om 8:00 ’s ochtends en om 14:00 ‘s middag kunt u starten bij het einde van De Savornin Lohmanlaan, op de hoek met de Laan van Poot. Hier zal u gekoppeld worden aan een ander om samen deze wandeling te maken met inachtneming van de corona-maatregelen. 
 
Jeannet Bierman over uitzending naar Colombia Jeannet Bierman over uitzending naar Colombia
In de viering van 17 januari zou Jeannet Bierman uitgezonden worden naar Colombia voor het werk dat zij daar gaat doen voor Kerk in Actie. Of en wanneer dat nu doorgaat hangt uiteraard mede van Covid af, maar in de viering hebben wij wel een filmpje getoond waarin Jeannet verteld over de uitzending.
U kijkt het hier
 
 
Om en Bij de Lukaskerk Om en Bij de Lukaskerk
Op de eerste zondag van de maand verschijnt de uitgave waarin geschreven wordt wat ons bezig houdt in en om de Lukaskerk. Dominee Jannet van der Spek en Diaconaal Werker Esther Israël leveren regelmatig een bijdrage over wat hun bezig houdt in studie en werk. 
lees meer »
 
weekmail weekmail
Elke donderdag versturen wij een weekmail waarin de viering van de zondag wordt aangekondigd, medelingen uit de gemeente worden gedaan en de agenda van de komende week is opgenomen.
U kunt u abonneren op deze weekmail door een mail te sturen naar de lukaskerk