Kerkbalans - vriend van de Lukaskerk

Kerkbalans - vriend van de Lukaskerk
Het jaar 2023 is begonnen en januari betekent in onze kerk dat de actie Kerkbalans start. Als u bij de Lukaskerk staat ingeschreven ontvangt u deze briefStaat u niet ingeschreven bij de Lukaskerk, maar wilt u wel bijdragen aan ons werk, maak dan uw bijdrage over naar NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk onder vermelding van bijdrage vriend van de Lukaskerk - 2023

 
De Lukaskerk, aan de rand van de Schilderswijk, is een plek van ontmoeting, een open huis voor iedereen. Het gebouw is juist ook in deze tijd geopend om in alle opzichten warmte te bieden, nu zelfs van maandag- t/m donderdagmiddag als warme huiskamer. We zijn een groene kerk met aandacht voor de wijk en de schepping.
We willen omzien naar elkaar, elkaar recht doen en elkaar de ruimte geven. Méér zijn dan alleen een gebouw in de Haagse Binnenstad: een veilige plek voor mensen die hier binnenlopen, wat je afkomst ook is, om te kunnen schuilen en om met elkaar na te denken over het leven van vandaag en de plaats van de kerk daarin.
Wij zijn dankbaar dat er in en rond de Lukaskerk mensen zijn die aanwezig willen en kunnen zijn, dat er mensen zijn die onze groeten rondbrengen en dat ons werk financieel ondersteund wordt door u.
De Kerkenraad is blij met uw steun.

Dankzij uw financiële bijdrage kunnen wij niet alleen ons werk in 2023 voort blijven zetten, maar ook de basis leggen voor het behouden van onze kerk in de toekomst. Het is van onschatbare waarde dat we dat met elkaar kunnen doen.

We komen een groot bedrag te kort, namelijk € 50.000. En we willen er met elkaar alles aan doen om dat tekort zo klein mogelijk te maken. Mogen we ook in 2023 rekenen op uw financiële steun rekenen?  Hartelijk dank! 

 
terug