Activiteiten in de Lutherse Kerk Activiteiten in de Lutherse Kerk

✬ Oproep voor de Bazaar - 16 september  De Bazaar op 16 september roept om spullen en vooral vrijwilligers! De opbrengst van de Bazaar gaat dit jaar naar de Voedselbank. Zij kunnen onze hulp goed gebruiken, dus uw inbreng is heel erg gewenst.

  • Opnieuw mogen we gebruik maken van een kelderbox in Rijswijk om klein huisraad, boeken en zo meer op te slaan tot aan de Bazaar in september. Handig wanneer u nu al spulletjes (boeken, geluidsdragers, klein huisraad) kwijt wilt voor het goede doel. Als u zelf voor vervoer en menskracht kunt zorgen, kunnen de spullen dus naar Rijswijk. Overlegt u gerust met koster Henk Baaima over de mogelijkheden.
  • De bazaarcommissie is heel blij met alle spaaracties die er in de loop van het jaar zijn: zegeltjes van DE, de spaaracties van Albert Heijn, de Jumbo. Samen sparen kan natuurlijk ook. Veel digitale spaarapps kunnen zegeltjes overdragen om zo een kaart vol te krijgen. Overleg gerust met Henk Baaima op welke wijze de zegeltjes het best te gebruiken zijn.
  • Wij zijn op zoek naar goede boeken op het terrein van onder meer Nederlandse literatuur; geschiedenis; voormalig Ned. Indië, Den Haag en kinderboeken. Mocht u in verband met een verhuizing of het ontruimen van een woning een partij boeken zoals hier vermeld voor de bazaar beschikbaar willen stellen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Hans van Spanning: 070-3251310 of hvanspanning@ziggo.nl 
  • Binnenkort start de verkoop van de loten voor de grote loterij. Doet u mee? De boekjes met loten verkopen we in de kerk. 
  • We zoeken vrijwilligers  - voor het opbouwen van de Bazaar op donderdag 14 en vrijdag 15 september; - voor de verkoop en ondersteuning op zaterdag 16 september; - voor het opruimen op maandag 18 en dinsdag 19 september. Aanmelden via Henk Baaima.

Met elkaar maken we er een prachtig evenement van!

terug