woensdag 15 november 2023

Jour in de Lutherse Kerk

Datum: 
 woensdag 15 november 2023
Tijdstip: 
 13.30 uur
Locatie: 
 Lutherse Kerk

Op 15 november is er jour in de Lutherse Kerk om 13.30 uur. Onderwerp is het boek ‘Is er leven na de groei’ van Paul Schenderling. Het gesprek zal gaan over de milieucrisis, economie en de kerk. Hoe verhouden die zich tot elkaar en welke mogelijkheden zijn er? Predikant in opleiding Judith van der Heuvel heeft de leiding. Het vormgeven van een leerdienst/gesprek moet ook beoordeeld worden door haar docenten. Daarom zal het gesprek worden opgenomen, met het beeld uitsluitend gericht op haar.

Allen van harte welkom!

terug