kerkbalans 2021

kerkbalans 2021

De Lukaskerk, aan de rand van de Schilderswijk, is een plek van ontmoeting (juist ook in coronatijd, zij het met zeer beperkte aantallen), een open huis voor iedereen, niet alleen op zondagen maar juist ook op de doordeweekse dagen. We willen omzien naar elkaar, elkaar recht doen en elkaar de ruimte geven. Meer zijn dan alleen een gebouw in de Haagse Binnenstad: een plek om je veilig te voelen, wat je afkomst ook is, en te kunnen schuilen.

Als bron van inspiratie voor de Lukaskerk dit jaar dient de Mantelmadonna
Geliefde middeleeuwse afbeelding van Maria met een wijde mantel waaronder mensen kunnen schuilen. Maria die immers dichter bij de mensen stond, als iemand die niet oordeelt en ook onze alledaagse zorgen begrijpt. Theologisch omstreden, want leidde ze zo niet af van Christus en de Vader? Maria, mantelmadonna, die de genade en barmhartigheid van God verbeeldt. Een plek om te schuilen, maar ook van één die zong: Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht, Heersers stoot Hij van zijn troon een wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven... Mij geschiede naar Uw woord. (Lukas 2).

 

Wij zijn dankbaar dat wij het afgelopen jaar ons steentje hebben kunnen bijdragen. Dat er mensen zijn geweest die aanwezig wilden en konden zijn, dat er mensen zijn geweest die onze groeten hebben rondgebracht en dat uiteraard ons werk financieel ondersteund is. Niet alleen met uw bijdrage voor de kerkbalans, maar ook onze actie door het jaar heen: vraag en aanbod, waarin dankzij creatieve acties van gemeenteleden er toch ook een bedrag van € 2519 is opgehaald voor het werk van de Lukaskerk.

Dankzij uw financiële bijdrage kunnen wij niet alleen ons werk in 2021 voort blijven zetten, maar ook de basis leggen voor het behouden van onze kerk in de toekomst. Het is van onschatbare waarde dat we dat met elkaar kunnen doen.

Als u niet staat ingeschreven bij de Lukaskerk, maar u wilt ons werk wel steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk met vermelding van voor het werk van de Lukaskerk

Doe uw toezegging en/of betaling online! Ga naar de website van de Protestantse Kerk Den Haag en klik op de knop ‘Geven’ > Actie Kerkbalans 2021 > Toezegging (voor toezeggen) of Bijdrage (voor betalen).

Als u de eerste keer via deze website toezegt of betaalt, moet u eerst een account aanmaken door onder ‘Nieuwe bezoeker’ op ‘Volgende’ te klikken. Hiervoor heeft u uw registratienummer nodig, deze staat op het toezeggingsformulier. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw bijdrage ten goede komt aan onze wijkgemeente! Vervolgens krijgt u per e-mail een wachtwoord toegestuurd, waarmee u kunt inloggen als ‘Terugkerende bezoeker’.

terug