financieel bijdragen als lid of als vriend

financieel bijdragen als lid of als vriend

Het jaar 2024 is begonnen en januari is de maand van de goede wensen. Wij willen u een gezegend 2024 toewensen. Januari betekent in onze kerk dat de actie Kerkbalans start. Als u geen brief krijgt, leest u hier de tekst.

De Lukaskerk, aan de rand van de Schilderswijk, is een plek van ontmoeting en het thema van Kerkbalans ”Geef vandaag voor de kerk van morgen” is zeer toepasselijk. Want we willen niet alleen in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan (omzien naar elkaar, elkaar recht doen en elkaar de ruimte geven), maar juist ook uitnodigend zijn ook voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en met elkaar werken aan een toekomstbestendige kerk. En om te kunnen blijven bieden wat we willen is uw financiële steun onze belangrijkste bron van inkomsten!
Wij zijn dankbaar dat er in en rond de Lukaskerk mensen zijn die aanwezig willen en kunnen zijn, en dat ons werk financieel ondersteund wordt.

De Kerkenraad is blij met uw steun.

In de Algemene Kerkenraad (het bestuur van de Protestantse Kerk Den Haag) van 20 november 2023 zijn, na een intensief meerjarig proces, nieuwe financiële spelregels afgesproken voor de komende jaren. Er is besloten om niet per direct een sluitende begroting na te streven en ingrijpende bezuinigingen te doen zoals het sluiten van kerkgebouwen of het verminderen van de predikantsformatie. De inzet is om het tekort beheersbaar te houden door het te verlagen. Wijkgemeenten moeten zelf maatregelen nemen om de tekorten terug te brengen. Te meer omdat in de nieuwe systematiek ook de tekorten van wijkgemeenten (toenemend) in mindering gebracht op de eigen wijkreserves (dat is o.a. geld uit legaten uit het verleden bestemd voor de Lukaskerk). De wijkreserve van de Lukaskerk is ongeveer € 260.000, dat lijkt veel, maar als u naar ons tekort kijkt begrijpt u dat dat niet zo is.
We weten niet van de toekomst ons brengt, maar het terugbrengen van het tekort is nu belangrijker geworden voor de Lukaskerk!We komen voor 2024 een groot bedrag te kort, namelijk € 38.000. Dit is lager dan in voorgaande jaren door een voorzichtige stijging in de inkomsten van de actie Kerkbalans en daarnaast zijn de inkomsten van vaste verhuur van kerkruimten aan derden gestegen.

terug