zondag 21 november 2021  om 10.15 uur
Voorganger: Christiaan Donner
viering in de kring
Tekst(en):  Jesaja 25, 6 t/m 9, en Johannes 10, 31 t/m 42,
Ouderling: Els Bisschops
Organist: Roelfien Folkersma

meekijken

liturgie

De collecten zijn bij de uitgang en bestemd voor Stichting SIV en PKN jeugdpastoraat.. In de kerk is er één collecte aan de uitgang. Deze wordt gedeeld. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar: 1e collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den Haag, ovv collecte november 2e collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk ovv collecte november. Indien u één bedrag overmaakt voor diaconie en kerk, wilt u dan vermelden dat het gedeeld moet worden?
 

terug