zondag 26 juni 2022 om 10.15 uur

viering met de Lutheranen in de Lukaskerk
Voorganger(s): ds Jannet van der Spek
Tekst(en): Lukas 10: 25-37,  1 Koningen 19: 19-21
Ouderling(en): Karin Astrid Siegmann
Organist: Alexander Artz

liturgie
meekijken

Er wordt gecollecteerd voor vakantiebonnen voor kinderen van de voedselbank en de wijkgemeente
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken naar:
1e collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den Haag,
2e collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk
 

terug