zondag 4 december 2022 om 10.15 uur

Avondmaal - viering
Voorganger(s): ds Fokke Fennema
Tekst(en): Ruth 4, 13-17, Mattheus 3, 1-12
Ouderling(en): Karin Astrid Siegmann
Organist: Carel Cames van Batenburg

Intochtslied 455, 2 (Het zal geschieden in de laatste dagen)
Moment van stilte
Votum en groet
Projectlied:Tekst:
Erik Idema  Melodie: “Ik ben een engel van de Heer”, Liedboek 469

Elke zondag eerst:
Ik zing van licht dat God ons geeft
Het levenslicht voor al wat leeft
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
2e Advent (Ruth):
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou,
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’
Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Betlehem.

Lezing : Ruth 4, 13-17                                                                                             Zingen: Lied 787 (Wijs mij niet af)
Lezing: Mattheus 3, 1-12
Overweging
Muziek
Zingen: 451 (Richt op uw macht)
Mededelingen door de ambtsdrager                                                                     Collecte
Gebeden
Na het aansteken van een paar kaarsjes bij de kaarsenboom zingen we:      Kom, Heer, en wacht niet langer ( Lied 368a)
 Avondmaal tafelgebed
Slotlied 439, 1.2.3 (Verwacht de komst des Heren; zondagslied)
Zegen afgesloten met verzameld liedboek 235,
 

terug