Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Onze predikant is dominee Jannet van der Spek. Zij gaat voor in vieringen, is bij gespreksgroepen en ontmoetingen, Zij wil u graag ontmoeten en met u in gesprek over wat u bezig houdt. U kunt met haar een afspraak maken in de kerk, maar zij komt ook bij u thuis. Niet alleen onze dominee, maar ook tal van vrijwilligers zijn op allerlei manieren betrokken om om te zien naar elkaar.

In de kerkzaal staat een levensboom en in die levensboom kunnen kaarsjes aangestoken worden. Zo werd de levensboom lichtjesboom en heeft deze een belangrijke functie als plek om te bidden. Op zondag steken gemeenteleden tijdens de viering lichtjes bij de voorbeden en spreken daarbij een voorbede uit. De vrijwilligers van de Voedselbank staan donderdagmorgen rond de boom om vreugde en verdriet biddend te delen. Zij doen dit ieder op eigen wijze, moslims, hindoes, christenen. Wij ervaren het als heel bijzonder dat dit kan. Ook onze andere gasten, eetgasten, zingende mama’s, mensen die komen voor een gesprek wijzen wij op de lichtjesboom en er brandt regelmatig een lichtje in de boom. Gebeden voor een moeder, een kind. Soms is bidden het enige dat nog kan. Zo kan je de Lukaskerk binnenkomen en dan brandt er een lichtje in de boom. Zonder dat er iemand in de kerk is.
terug