Extra collecte voor noodhulp aan Pakistan

Extra collecte voor noodhulp aan Pakistan
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1500 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Daarom geeft de kerkenraad van de Lukaskerk gehoor aan de oproep van het moderamen van de diaconie om te collecteren voor noodhulp ten behoeve van de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. De centrale diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. Meer informatie staat op de website van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-overstromingen-pakistan/. U kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening van de wijkdiaconie,  NL41INGB0000600100: t.n.v. diaconie Lukaskerk, Den Haag, ovv noodhulp Pakistan Dank voor uw bijdrage
terug