Vieren in de Lukaskerk

Vieren in de Lukaskerk
We vieren op zondagmorgen om 10.15 uur en zenden uit via kerkomroep.nl
Als er kinderen zijn, is er voor hen kindernevendienst.
De tieners (uit de Lukas en de Lutherse Kerk) ontmoeten elkaar op afspraak
Er wordt gezongen uit het liedboek, het Verzameld Liedboek, Taizé en Iona 


Op een enkeling na komen de kerkgangers niet meer uit de wijk. Bezoekers worden aangetrokken door het informele karakter van de diensten waar wel indringende woorden gesproken en gezongen worden. Tijdens de viering zingen we liederen van Oosterhuis, uit Taizé en het nieuwe liedboek. Bij bijzondere vieringen is er een projectkoor samengesteld uit gemeenteleden van de zondag en door de week. Als er kinderen zijn is er kindernevendienst, waar soms ook geoefend wordt met Godly Play, een andere manier van bijbelverhalen vertellen. De tieners uit de Lukaskerk en de Lutherse Kerk komen op afspraak bij elkaar.

 
terug