solidariteitsvieringen in de 40 dagen tijd

solidariteitsvieringen in de 40 dagen tijd
Op 2 maart, Aswoensdag, start de veertigdagentijd. Zes weken lang zal er op woensdag een solidariteitsmaaltijd met viering gehouden worden. Het thema is: ‘toewijding’. Toewijding is het tonen van intense betrokkenheid, die van binnenuit komt. Elke woensdag belichten we een ander aspect van dit onderwerp, zoals toewijding aan de stad, aan je buurt en aan de stilte.

De data: 2 maart (Aswoensdag), 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart en 6 april. De vieringen beginnen om 18 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur. Welkom vanaf 17.45 uur. Het is ook mogelijk om alleen de viering bij te wonen. Aanmelden bij: Esther Israel

We hebben vooral na afloop van de vieringen veel helpende handen nodig, dus geef bij het aanmelden gelijk aan of je wilt meehelpen met opruimen en/of afwassen.

We houden tijdens deze vieringen en maaltijden anderhalve meter afstand van elkaar, ook als dit geen landelijke verplichting meer is.

Het goede doel waarvoor we deze keer collecteren is het project: ‘Den Haag geeft warmte’.

Het dagelijks leven wordt snel duurder, met name door de sterke stijging van de energieprijzen. Vooral mensen met een laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Zij hebben weinig of geen ruimte om prijsstijgingen in hun vaste lasten en dagelijkse boodschappen op te vangen. De compensatie van gemiddeld €400 voor alle huishoudens zal voor hen bij lange na niet voldoende zijn om dit op te vangen. Zelfs de extra compensatie voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum kan de stijging van de energiekosten niet opvangen. In navolging van andere kerken en organisaties elders in het land is Stek daarom gestart met de actie ‘Den Haag geeft warmte’. De volledige opbrengst komt in de vorm van supermarktbonnen bij de ontvangers terecht. Om te voorkomen dat deze gift invloed zal hebben op een reguliere uitkering, is hierover met de gemeente Den Haag afstemming geweest.
 
terug