Welkom in de Lukaskerk

Welkom in de Lukaskerk
Welkom in de Lukaskerk!
De Lukaskerk is een pastoraal, diaconaal, missionair centrum aan de randen van het centrum en de Schilderswijk. Pastoraal, wij bieden een open oor en hart, wij willen herder en leraar zijn, diaconaal, wij zijn helper voor wie niet geholpen worden, en missionair, wij willen de mens ontmoeten en hem laten weten dat hij/zij er mag zijn! 
lees meer »
 
Vieren in de Lukaskerk

Vieren in de Lukaskerk
We vieren op zondagmorgen om 10.15 uur en zenden uit via kerkomroep.nl . Als er kinderen zijn, is er voor hen kindernevendienst. De tieners (uit de Lukas en de Lutherse Kerk) ontmoeten elkaar op afspraak Er wordt gezongen uit het liedboek, het Verzameld Liedboek, Taizé en Iona . Op een enkeling na komen de kerkgangers niet meer uit de wijk. Bezoekers worden aangetrokken door het karakter van onze vieringen.
lees meer »
 
Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Onze predikant is dominee Jannet van der Spek. Zij gaat voor in vieringen, is bij gespreksgroepen en ontmoetingen, Zij wil u graag ontmoeten en met u in gesprek over wat u bezig houdt. U kunt met haar een afspraak maken in de kerk, maar zij komt ook bij u thuis. Niet alleen onze dominee, maar ook tal van vrijwilligers zijn op allerlei manieren betrokken om om te zien naar elkaar.
lees meer »
 
Diaconie en Buurt & Lukas

Diaconie en Buurt & Lukas
In de Schilderswijk legt diaconaal werker Esther Israel vanuit de Lukaskerk contacten in de wijk, organiseert zij activiteiten en ondersteunt initiatieven. Zij zegt daar over: Centraal in mijn werk staat ontmoeting en verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. We delen kracht en kwetsbaarheid, gedachten en gevoelens. We delen verhalen en er is ruimte voor zingeving, geloof en gebed.
lees meer »