Financieel meedoen?

Financieel meedoen?
Financieel meedoen bij de Lukaskerk?
Er zijn verschillende manieren om financieel betrokken te zijn bij de Lukaskerk. Er zijn de jaarlijkse financiele acties (kerkbalans, najaarsactie, eindejaarscollecte), maar u kunt ook een gift over maken op de rekeningnummers hierna vermeld, Er zijn verschillende acties waarbij we proberen om geld in te zamelen voor het werk van de Lukaskerk.
Zo kunt u meedoen aan de Vraag en Aanbod Actie. Als u goed bent in iets, kunt u dat aanbieden aan gemeenteleden, maar u kunt ook een dienst afnemen van één van ons.
De overeengekomen financiele beloning komt ten goede aan het werk van de Lukaskerk. 

gironummers
  • NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk met vermelding van bestemming
  • NL41INGB0000600100: t.n.v. diakonie Lukaskerk, Den Haag, met vermelding van bestemming
  • NL27INGB0000551852: t.n.v. Protestantse Stichting Wijkverenigingen Binnenstad
    (o.a. voor bijzondere projecten in de binnenstad, waaronder de onkosten voor het drukwerk van de Lukaskerk)
  • NL66INGB0006981862: t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten
     
terug