Gebed voor het klimaat Gebed voor het klimaat

De initiatiefnemers van GroenGelovig organiseren op zondagmiddag 14 maart een online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee sluiten ze aan bij het klimaatalarm, een actie van tientallen organisaties om aandacht te vragen voor de urgente klimaatproblemen.

De bijeenkomst start even na 15:00 uur, nadat veel kerken in het land de kerkklokken hebben laten luiden als bijdrage aan het klimaatalarm.

Tijdens de gebedsdienst zullen vier mensen die direct te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering een getuigenis geven en een gebed uitspreken. De landelijke online gebedsbijeenkomst wordt geleid door vertegenwoordigers van Micha Nederland, A Rocha Nederland, GroeneKerken en de werkgroep Laudato Si. Zij schreven onderstaand klimaatgebed, dat tijdens deze bijeenkomst wordt gebeden en ook geschikt is om te gebruiken op biddag.

De gebedsbijeenkomst kan via YouTube bijgewoond worden. De link naar de online bijeenkomst staat op 14 maart op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.

Groengelovig is een initiatief van A Rocha Nederland, Micha Nederland, GroeneKerken, werkgroep Laudato Si, CGMV, ChristenUnie, Evangelische Omroep, Kerk in Actie en Tearfund. 

 

Klimaatgebed

Schepper God, 
U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Barmhartige God,

U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.

Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot. 
Het klimaat verandert, uw dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.

God, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons.

Liefdevolle God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

Eeuwige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is. 
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,

waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.

Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken
Amen


 
terug