Financieel meedoen?

Financieel meedoen?
Financieel meedoen bij de Lukaskerk?
Er zijn verschillende manieren om financieel betrokken te zijn bij de Lukaskerk. Er zijn de jaarlijkse financiele acties zoals  kerkbalans, najaarsactie, eindejaarscollecte. Als u bij ons staat ingeschreven krijgt u hierover bericht per post of per mail. In deze brief staat dan ook het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt overmaken.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een gift over maken op de rekeningnummers hierna vermeld. Er zijn verschillende acties waarbij we proberen om geld in te zamelen voor het werk van de Lukaskerk, Wilt u als u een gift overmaakt, vermelden waarvoor deze bestemd is?
Ook kunt u meedoen aan de Vraag en Aanbod Actie. Als u goed bent in iets, kunt u dat aanbieden aan gemeenteleden, maar u kunt ook een dienst afnemen van één van ons.
De overeengekomen financiele beloning komt ten goede aan het werk van de Lukaskerk. 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage..


gironummers
 • NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk met vermelding van bestemming
 • NL41INGB0000600100: t.n.v. diakonie Lukaskerk, Den Haag, met vermelding van bestemming
 • NL27INGB0000551852: t.n.v. Protestantse Stichting Wijkverenigingen Binnenstad
  (o.a. voor bijzondere projecten in de binnenstad, waaronder de onkosten voor het drukwerk van de Lukaskerk)
 • NL66INGB0006981862: t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

  Collectebonnen
 • Collectebonnen kosten € 1,- en u kunt ze bestellen door het gewenste bedrag over te maken op 
  NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
  Op de overschrijving vermeldt u uw naam en adres en de bonnen worden dan per post toegezonden.
Uw gift is aftrekbaar van de belastingen.
terug