zondag 11 september 2022 om 10.15 uu4

viering
Voorganger(s): Ds Jan Eerbeek
Tekst(en): Johannes 5: 1-9
Ouderling(en): Kees Ton
Organist: Carel Cames van Batenburg

1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat: Myanmar, 2e collecte is voor de wijkgemeente
 

KIA Werelddiaconaat – Myanmar, een volwaardige plek voor mensen met een beperking:

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Meer lezen www.kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar

thuis meevieren

terug