Gebed geschreven door Waltraut Stroh Gebed geschreven door Waltraut Stroh

Aan elkaar gegeven

Eeuwige, nabije God

Mijn tijd - een seconde uit uw eeuwigheid
mijn leven - geboren uit uw moederschoot
mijn sterven - de weg terug naar huis
mijn naam - geschreven in de palm van uw vaderhand
mijn ziel - geborgen in uw hart
mijn geest - bevrucht door uw wijsheid
mijn lichaam - uw kunstvol weefsel
mijn gebrokenheid - een traan in uw ogen
mijn vreugde - deel nemen aan uw dans
mijn inspiratie - een vonk van uw geestvuur
mijn verlangen - gedreven door uw verlangen naar gerechtigheid en vrede
mijn hoop - gevoed uit uw nooit opdrogende bron van levend water

Ik niet alleen
wij mensen
mensen die me lief zijn en mensen waar ik moeite mee heb
dieren
getemde en ongetemde
planten
geteelde, beschermde, ongerepte
aarde, water, lucht
levengevende elementen, bedreigt, vervuild
wij, de hele natuur in haar rijkdom en kwetsbaarheid
zijn aan elkaar gegeven
met elkaar verbonden
samen betrokken op u

Ons aller leven - geboren uit uw moederschoot
onze tijd - een seconde uit uw eeuwigheid
onze gebrokenheid - tranen in uw ogen
onze hoop - gevoed uit uw nooit opdrogende bron van levend water

Dank zij u
moeder, vader van al wat is
in tijd en eeuwigheid.

terug