Lukaskerk - kerk in de buurt

Lukaskerk - kerk in de buurt
De Lukaskerk - Kerk zijn: alle dagen van de week
De Lukaskerk staat aan de rand van de Schilderswijk aan het Om en Bij 2. In 1985 is een kerkplek gecreëerd met meerdere gebruiksmogelijkheden. Er groeide een gemeenschap van en voor de buurt. Iedereen telt mee, en zo sluit de Lukaskerk aan bij de oude volkskerkgedachte. Daarbij hoort een brede doelgroep door de week en op zondagochtend.

In de kerkzaal staat een levensboom en in die levensboom kunnen kaarsjes aangestoken worden. Zo werd de levensboom lichtjesboom en heeft deze een belangrijke functie als plek om te bidden. Op zondag steken gemeenteleden tijdens de viering lichtjes bij de voorbeden en spreken daarbij een voorbede uit. De vrijwilligers van de Voedselbank staan donderdagmorgen rond de boom om vreugde en verdriet biddend te delen. Zij doen dit ieder op eigen wijze, moslims, hindoes, christenen. Wij ervaren het als heel bijzonder dat dit kan. Ook onze andere gasten, eetgasten, zingende mama’s, mensen die komen voor een gesprek wijzen wij op de lichtjesboom en er brandt regelmatig een lichtje in de boom. Gebeden voor een moeder, een kind. Soms is bidden het enige dat nog kan. Zo kan je de Lukaskerk binnenkomen en dan brandt er een lichtje in de boom. Zonder dat er iemand in de kerk is.

We hebben het vastgelegd in een visie document. 
terug