Kringviering

Kringviering
Samen leven & Samen eten - Samen vieren in vrede
Op de woensdag voor de derde zondag van de maand om 18.00 u. is er  een kringviering en maaltijd;
We beginnen om 18.00 uur in de kring
we luisteren naar verhalen van de A/ander; we zingen elkaar vrede toe, we ontsteken licht, bidden om vrede wereldwijd, maar ook dichtbij.
Tijdens de viering eten we samen
 
Zondagviering

Zondagviering
Op zondag komen we om 10.15 uur bijeen in de Lukaskerk om te luisteren naar de verhalen van de A/ander.
We lezen uit de bijbel, zingen uit verschillende liedbundels, delen lief en leed bij de kaarsenboom.